Як аргументувати свій твір на ЗНО

Аргументи – докази, що переконливо доводять вашу позицію, висловлену в тезі.⠀

Необхідно наводити мінімум два різні доречні аргументи. Вони мають бути розміщені після тези перед прикладами. ⠀

- Аргументи вводяться в текст такими ключовими фразами: ⠀

◾ Підтвердженням цього є... ⠀

◾ Я так вважаю, бо (оскільки, тому що) ... ⠀

◾ Доказом цього може бути... ⠀

◾ Моє переконання ґрунтується на тому, що... ⠀
◾ Спробую переконати вас такими аргументами... ⠀

◾ Наведу кілька аргументів на користь мого погляду... ⠀

◾ Свою позицію хочу аргументувати низкою міркувань... ⠀

◾ Моя позиція бачиться справедливою з огляду на те, що...⠀

◾ Аргументом на користь моєї думки може бути те, що...⠀

◾ Довести своє твердження можу такими аргументами... ⠀

◾ На підтвердження своєї позиції наведу кілька аргументів...⠀

◾ Аргументом, що доводить слушність моєї думки, може бути те, що...⠀

◾ Довести істинність своєї позиції можу такими аргументами...

- Якщо авторська позиція, висловлена в тезі, однозначна (наприклад, згода чи незгода), то аргументи доречно вводити за допомогою вставних слів по-перше, по-друге.⠀

- Якщо теза містить часткову згоду чи об'єднує протилежні точки зору, аргументи варто починати вставними конструкціями з одного боку, з другого (іншого) боку.⠀

‼ Пам'ятайте: формулювання по-перше та з одного боку вимагають обов'язкового продовження по-друге та з другого (іншого) боку відповідно.⠀ ⠀ ⠀

Кожен аргумент можна групувати з прикладом до нього.