За що знімають бали у творі на ЗНО

Що вважають грубою помилкою перевіряючі ЗНО? Ми усе тобі розкажемо по секрету.

Під час оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності роботи 2 негрубі помилки рахують як 1 грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

– у написанні великої літери в складних власних назвах;

– у випадках написання разом й окремо прислівників, утворених від іменників з прийменниками;

– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлено інший;

– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не додають і не зараховують як 1 грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності 3 і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 орфографічну помилку.

Роботу, що не відповідає темі завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю, оцінюють у 0 балів.

Роботу відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю обсягом до 100 слів оцінюють у 0

Детальніше - дивись у галереї.